Quay Lại

Đặc Quyền Vip

22-03-2024

◈ ĐẶC QUYỀN VIP

Các Thuyền Trưởng thân mến,

Nami xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các chiến binh có thể nhận được khi tham gia Hải Tặc Origin - Hải Tặc Truyền Thuyết

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP VIP tương đương

 

Chi tiết Đặc Quyền VIP:

Cấp VIP EXP VIP Tương đương VND Quà VIP Giá Mua

0

0

0

- Rương Mảnh Tướng S x10
- Vé Quay Thưởng x1
- Thể Lực x120
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x2
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x2

188 KC
1 60 20.000 VNĐ - Đá Thức Tỉnh x2
- Vé Quay Thưởng x10
- Thể Lực x120
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x5
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x5
388 KC

2

300

100.000 VNĐ

- Tướng Jinbe x1
- Vé Quay Thưởng x10
- Thể Lực x120
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x10
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x10

688 KC

3

1000

340.000 VNĐ

- Rương Mảnh Tướng S x150
- Đá Thức Tỉnh x5
- Thể Lực x120
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x15
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x15

888 KC

4

2000

680.000 VNĐ

- Đá Đột Phá Jinbe S x1
- EXP Tướng x500k
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x500
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x20
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x20

988 KC

5

4000

1.340.000 VNĐ

- Áo Choàng Siêu Tân Tinh SS+ x1
- Quần Siêu Tân Tinh SS+ x1
- Giày Siêu Tân Tinh x1
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x30
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x30

1588 KC

6

7000

2.340.000 VNĐ

- Đá Đột Phá Jinbe S+ x1
- EXP Tướng x1500k
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x1500
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x40
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x40

1988 KC

7

10.000

3.360.000 VNĐ

- Kiếm Siêu Tân Tinh SS+ x1
- Mũ Siêu Tân Tinh SS+ x1
- Giáp Siêu Tân Tinh x1
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x50
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x50

2688 KC

8

14.000

4.700.000 VNĐ

- Rương Mảnh Tướng SS x100
- Đá Thức Tỉnh x25
- Quà Tiềm Năng (Chọn) x100
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x70
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x70

3088 KC

9

20.000

6.680.000 VNĐ

- Rương Thần Khí (Chọn) x1
- Tinh Túy Thần Khí x7000
- Tinh Thạch Mộng Ảo III x20
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x90
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x90

3688 KC

10

30.000

10.000.000 VNĐ

- Rương Mảnh Tướng SS x250
- EXP Tướng x5000k
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x5000
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x120
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x120

3988 KC

11

50.000

16.660.000 VNĐ

- Áo Choàng Thất Vũ Hải SSS x1
- Quần Thất Vũ Hải SSS x1
- Giày Thất Vũ Hải SSS x1
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x150
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x150

4888 KC

12

80.000

26.660.000 VNĐ

- Rương Mảnh Tướng SS x500
- EXP Tướng x15m
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x15k
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x200
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x200

5888 KC

13

120.000

40.000.000 VNĐ

- Kiếm Thất Vũ Hải SSS x1
- Mũ Thất Vũ Hải SSS x1
- Giáp Thất Vũ Hải SSS x1
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x250
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x250

8888 KC

14

180.000

60.000.000 VNĐ

- Đá Đột Phá SS (Chọn) x1
- EXP Tướng x30m
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x30k
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x300
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x300

9888 KC

15

300.000

100.000.000 VNĐ

- Rương Mảnh Tướng SSS hoặc SS (18 chọn 1) x300
- Đá Thức Tỉnh x50
- Quà Tiềm Năng (Chọn) x500
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x500
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x500

12888 KC
16 500.000 166.680.000 VNĐ - Đá Đột Phá SS+ (Chọn) x1
- EXP Tướng x100m
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x100k
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x750
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x750
20888 KC
17 700.000 233.360.000 VNĐ - Rương Mảnh Tướng SSS hoặc SS (18 chọn 1) x500
- Tinh Túy Thần Khí x14k
- Tinh Thạch Mộng Ảo III x40
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x1000
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x1000
28888 KC
18 1.000.000 333.360.000 VNĐ - Rương Mảnh Tướng SSS hoặc SS (18 chọn 1) x1000
- Đá Thức Tỉnh x100
- Quà Tiềm Năng (Chọn) x1000
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x1250
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x1250
32888 KC
19 2.000.000  666.720.000 VNĐ - Rương Thần Khí (Chọn) x4
- Tinh Túy Thần Khí x28k
- Tinh Thạch Mộng Ảo III x80
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x1500
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x1500
58888 KC
20 3.500.000 1.166.760.000 VNĐ - Rương Mảnh Tướng SSS hoặc SS (18 chọn 1) x1800
- EXP Tướng x150m
- Đá Cường Hóa Ngự Thủ x150k
- Rương Đá Tăng Bậc Tướng (Chọn) x2000
- Rương Đá Tăng Bậc Trang Bị (Chọn) x2000
88888 KC

 

Chi tiết về Đặc Quyền Vip vui lòng xem xong mục Đặc Quyền ingame

----------

HẢI TẶC ORIGIN - HẢI TẶC TRUYỀN THUYẾT - GAME ONE PIECE THẾ HỆ MỚI

Tải APK