Quay Lại

Phần Thưởng Đua TOP Mở Tiệc - Ăn Mừng Đại Lễ

26-04-2024

Xin chào các Thuyền Trưởng!

Khi tham gia sự kiện Mở Tiệc Mừng Đại Lễ sẽ nhận được Thưởng Đua TOP

 

Quà Đua TOP Mở Tiệc

Sau khi kết thúc sự kiện, Thuyền Trưởng tham gia tích lũy số lần Mở Tiệc nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

TOP

Phần Thưởng

Số Lượng

Yêu Cầu

1

Kim Cương

15.000

Đạt 1200 Lượt Mở Tiệc Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I 2

Rương Đá Cấp SSS (Chọn)

2

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

2

Đá Ánh Trăng 80
Tinh Thạch Nguyền Rủa 200

Rương Thần Khí (Chọn)

2

2

Kim Cương

12.000

Đạt 1000 Lượt Mở Tiệc Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I 1

Rương Đá Cấp SSS (Chọn)

1

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

2

Đá Ánh Trăng 60
Tinh Thạch Nguyền Rủa 150

Rương Thần Khí (Chọn)

1

3

Kim Cương

10.000

Đạt 800 Lượt Mở Tiệc Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I 1

Rương Đá Cấp SSS (Chọn)

1

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

1

Đá Ánh Trăng 40
Tinh Thạch Nguyền Rủa 150

Rương Thần Khí (Chọn)

1

4 - 5

Kim Cương

8000

Đạt 600 Lượt Mở Tiệc Tối Thiểu

Rương Đá Cấp SS+ (Chọn) 2

Trang Bị Cấp SS+ (Chọn)

2

Đá Ánh Trăng

30

Tinh Thạch Nguyền Rủa 100
Quà Thần Khí (Nhận Ngẫu Nhiên) 1

6 - 10

Kim Cương

5000

 

Rương Đá Cấp SS+ (Chọn) 1

Trang Bị Cấp SS+ (Chọn)

1

Đá Ánh Trăng

20

Tinh Thạch Nguyền Rủa 50

Quà Thần Khí (Nhận Ngẫu Nhiên)

1

Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 3-5 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Thuyền Trưởng đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Thuyền Truongwr đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Chung Sức Mở Tiệc sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Mở Tiệc sẽ được trao trong vòng 3-5 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC

Tải APK