Quay Lại

Phần Thưởng Đua TOP Khiêu Chiến - Kaido Bách Thú

21-06-2024

Xin chào các Thuyền Trưởng!

Khi tham gia sự kiện Khiêu Chiến Kaido sẽ nhận được Thưởng Đua TOP

 

Quà Đua TOP Khiêu Chiến

Sau khi kết thúc sự kiện, Thuyền Trưởng tham gia tích lũy số lần Khiêu Chiến nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

TOP

Phần Thưởng

Số Lượng

Yêu Cầu

1

Kim Cương

20.000

Đạt 1200 Lượt Khiêu Chiến Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I (Tăng Trang Bị SP) 3

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

3

Rương Thần Khí (Chọn)

2

Rương Đá Cấp SSS (Chọn) 1
Túi Phù Văn 1
Rương Mảnh SP (Chọn) 120

2

Kim Cương

15.000

Đạt 1000 Lượt Khiêu Chiến Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I (Tăng Trang Bị SP) 2

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

2

Rương Thần Khí (Chọn)

1

Rương Đá Cấp SSS (Chọn) 1
Túi Phù Văn 1
Rương Mảnh SP (Chọn) 100

3

Kim Cương

12.000

Đạt 800 Lượt Khiêu Chiến Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I (Tăng Trang Bị SP) 2

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

1

Rương Thần Khí (Chọn)

1

Rương Đá Cấp SSS (Chọn) 1
Túi Phù Văn 1
Rương Mảnh SP (Chọn) 80

4 - 5

Kim Cương

10.000

Đạt 500 Lượt Khiêu Chiến Tối Thiểu

Bộ Nhớ Kim Loại I (Tăng Trang Bị SP) 1

Trang Bị Cấp SSS (Chọn)

1

Quà Thần Khí (Nhận Ngẫu Nhiên)

1

Rương Đá Cấp SS+ (Chọn) 1
Túi Phù Văn 1
Rương Mảnh SP (Chọn) 60

6 - 10

Kim Cương

6000

 

Trang Bị Cấp SS+ (Chọn) 2

Quà Thần Khí (Nhận Ngẫu Nhiên)

1

Rương Đá Cấp SS+ (Chọn) 1
Túi Phù Văn 1

Rương Mảnh SP (Chọn)

50

Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 3-5 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Thuyền Trưởng đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Thuyền Trưởng đạt đủ điều kiện

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Chung Sức Khiêu Chiến sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Khiêu Chiến sẽ được trao trong vòng 3-5 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC

Tải APK